La inversió del subjecte passiu suposa que la condició de subjecte passiu, és a dir, d’obligat tributari (qui ha de complir amb l’obligació tributària principal) del tribut IVA recau en el destinatari de l’operació (qui compra el producte o rep el servei) i no en el realitzador (qui ven el producte o presta el servei) com és habitual en aquest impost.

 

Us adjuntem documentació sobre el funcionament de la inversió del subjecte passiu que inclou operacions als mòduls de pressupost de despeses i d’operacions no pressupostàries del programa SICALwin:

 

 

Diputació de Girona - Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona