La bonificació en el preu per litre de combustible queda recollida en els articles 15 i 16 del Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna (a partir d’ara RDL 6/2022)

Es troba més informació a la nota següent: “Nota sobre la forma de documentar la bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics” de la seu electrònica de l’Agència Tributària), segons la qual, la bonificació es farà efectiva mitjançant descompte sobre el preu de venda al públic, inclosos els impostos.

Us adjuntem documentació sobre el funcionament per solucionar la problemàtica de la seva aplicació comptable:

 

 

Diputació de Girona - Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona