Suport Jurídic

¡Benvingut al Portal de Suport Jurídic!

A continuació tens un llistat dels àmbits sobre els que podràs trobar informació en aquest espai:

 

Domini públic i patrimoni

Urbanisme

Subministrament d’aigua potable

Procediment administratiu electrònic

Contingut del tema1

Prova prova

Contingut

Organització i funcionament ens locals 

Expropiacions

Responsabilitat patrimonial

Eleccions locals

Gestió documental i arxiu

Models de documents

teniu disponible models de documents corresponents als següents àmbits :

Jurisprudència d'interès local

En aquest apartat s’hi incorporaran, entre d’altres, les resolucions judicials definitives que afecten les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les sentències judicials fermes dictades per qualsevol òrgan jurisdiccional i que tinguin per objecte el compliment o l'incompliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per part de les persones responsables” (article 40.2 del Decret) així com aquelles resolucions judicials que puguin tenir un interès local especial.

 

Buscar una solució


Artícles de ús freqüent

  • Añade enlaces a los artículos más populares sobre procedimientos y la solución de problemas.

  • Destaca la documentación importante.

¿Necessites més ajuda?

  • Establece enlaces a recursos, como el centro de asistencia, preguntas y respuestas o un foro.

  • Indica los contactos para obtener ayuda adicional.


Explorar per tema