FAQ'S relatives a l'exercici de la funció de control intern