Quan es detecta que no s’ha informat correctament alguna dada d’un bé ja registrat en el programa GPA, hi ha la possibilitat d’esmenar aquest error si el bé es troba en situació de “Validat patrimonialment”, el bé encara no està enllaçat al programa comptable SicalWin i l’operació no es troba comptabilitzada definitivament, llavors es permeten correccions i modificacions al programa.

A la documentació següent es pot seguir el procediment per poder fer les correccions/modificacions a GPA:

 

 

Diputació de Girona - Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona